Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice

Pracownik      Barbara Babińska
     tel. (32) 613-40-13 wew. 82, pok. nr 210     
 Godziny urzędowania           poniedziałek     12:00 – 16:00
     wtorek     11:00 - 15:00
     środa     11:00 - 15:00
    
czwartek     11:00 - 15:00
     piątek      10:00 - 14:00
 Terapeuta      Renata Obetkał
 Godziny urzędowania      w każdy czwartek miesiąca
     o godzinie 15:00
     w
Babicach, ul. Krakowska 47,

     (budynek poczty), II piętro

 

                                                          

      SKŁAD GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH:
1. Amelia Buczek – Przewodnicząca
2. Dorota Kania – członek Komisji
3. Jan Paliwoda – członek Komisji
4. Zenobia Sosin – członek Komisji
5. Ewa Warchoł – członek Komisji

     ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach realizuje zadania ujęte w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Gminie Babice.

Dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach prowadzone są zajęcia terapeutyczno - edukacyjne przez terapeutę Panią Renatę Obetkał w każdy czwartek miesiąca o godzinie 15:00 w Babicach, ul. Krakowska 47 (budynek poczty), II piętro.

     WAŻNE LINKI:
- PARPA
- Strona Anonimowych Alkoholików
- Nieoficjalna strona Dorosłych Dzieci Alkoholików
- Grupy Rodzinne
- Serwis dot. uzależnienia od alkoholu, Życie w trzeźwości
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
- Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

     PLIKI DO POBRANIA:

- Uchwała Nr XVIII/134/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babice na rok 2020.
- Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Babicach o przyznanie środków finansowych.
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
- Formularz sprawozdania finansowego