Gmina Babice kontynuuje rządowy program pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa”.
Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach, ul. Krakowska 56

Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 - osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W ramach Programu w odniesieniu do członków rodziny i opiekunów chcemy odciążyć Ich od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Pomoc w ramach "Opieki wytchnieniowej" - edycja 2021 r. jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 613 40 50

Program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.