Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Babice w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” na lata 2023 – 2027