Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że od dnia 21.04.2023 r. (piątek) Placówka powraca do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Przypominamy, iż rekrutacja do placówki prowadzona jest w sposób ciągły. Na zajęcia zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat. Zapewniamy dowóz na zajęcia oraz odwóz do miejsca zamieszkania.

Kartę zgłoszenia o przyjęcie do placówki należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 613 40 50 w godzinach: poniedziałek 8.00– 16.00; wtorek – czwartek 7.00 – 15.00; piątek 7.00 – 14.00.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babicach, przy ul. Krakowskiej 56, w godzinach pracy Ośrodka. Można ją także pobrać i wydrukować:

Karta zgłoszenia