Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje mieszkańców, że wydawane będą PACZKI ŻYWNOŚCIOWE.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021.

plakat pomoc żywnościowa