Wójt Gminy Babice informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Załączniki:

- informacja
- druk zapotrzebowania AOON 2024
- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych