W dniu 24 sierpnia 2023r. w Dzienniku Ustaw RP, opublikowana została ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1693).

Ewidencja istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

W związku z prowadzoną obecnie diagnozą problemów przemocy na terenie gminy, zwracamy się z prośbą o anonimowe wypełnienie ankiet, przez dorosłych mieszkańców gminy Babice. Czas wypełniania ankiety nie powinien zająć więcej niż 10 min. Badanie ma na celu pozyskanie informacji o skali występowania problemu przemocy na terenie gminy Babice. Opisane badanie prowadzone będzie do 17 września 2023r. Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za okazaną pomoc i współpracę.

LINK DO ANKIETY

webinarium na temat cyberbezpieczeństwaUrząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (seminarium online) „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

edulykeW trosce o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców, gmina wprowadza nowatorski program e learningowy, skierowany do dorosłych. Tematyka skupiona jest min.na zagadnieniach uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w lipcu przeprowadzi oddział ZUS w Chrzanowie:

asystent osoby niepełnosprawnejWójt Gminy Babice informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej 16 sierpnia 2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku