Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego

Szanowni Państwo, Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024". W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych.

Zakończył się stary rok, a wraz z nim dobiegła końca realizacja Wieloletniego Programu Rządowego „Senior+” w Klubie Senior+ w Olszynach, prowadzonego przez Gminę Babice, a realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w realizowanych od 1 stycznia 2024 r. projektach.

Ulotka informacyjna

"Nowa praca w lepszym klimacie"
"Lepsza perspektywa"
"Strefa efektywnej transformacji"

 

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

"Nie żyjemy, aby umierać; ale umieramy, aby żyć wiecznie"

Michael Buchberger

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 TERESY WYROBIEC

Odeszła od nas osoba o wielkim sercu, która przez wiele lat pracowała na rzecz mieszkańców naszej gminy, służyła radą i doświadczeniem

wieloletni Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

pogrążonej w smutku

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy i siły

w tych najtrudniejszych chwilach składają

Kierownik wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.