Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w lipcu przeprowadzi oddział ZUS w Chrzanowie:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że od dnia 21.04.2023 r. (piątek) Placówka powraca do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż w związku z awarią ogrzewania zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Babicach od dnia 13 marca 2023 r. zostają zawieszone do odwołania.
Powyższe działanie podyktowane jest troską o uczestników - zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków podczas ich pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. O ponownym wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje mieszkańców, że wydawane będą PACZKI ŻYWNOŚCIOWE.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2021.

plakat pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, iż w związku z awarią ogrzewania zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Babicach od dnia 14 marca 2023 r. zostają zawieszone do odwołania.
Powyższe działanie podyktowane jest troską o uczestników - zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków podczas ich pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej. O ponownym wznowieniu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni.

Uprzejmie informujemy o rekrutacji do nowego projektu pod nazwą „TWÓJ ASYSTENT - wsparcie na dobry start - 2”.

Informacje o bezpłatnym projekcie psychologicznym Fundacja Edukacji Nowoczesnej