logotypy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Program na terenie Gminy Babice jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Okres  realizacji Programu na terenie Gminy Babice
01.03.2021 r.- 31.12.2021 r.
Kwota dofinansowania – 40.800,00 zł
Całkowita wartość – 40.800,00 zł
Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.
Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
Realizacja Programu
Na terenie Gminy Babice wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 5 opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Do realizacji usługi opieki wytchnieniowej zatrudniono  opiekunów, którzy realizują wsparcie w  łącznym wymiarze 1 200 h w okresie trwania umowy.   
________________________________________
Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
Szczegółowych informacji dotyczących realizacji programu na terenie Gminy można uzyskać pod numerem telefonu 32 613 40 50.