WITAMY NA STRONIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABICACH


Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy Babice Nr 35/94 z dnia 29 grudnia 1994 roku.

Celem działalności Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców gminy i osób przebywających na jej terenie, umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek winien w miarę możliwości doprowadzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym.

Pracą ośrodka zarządza Kierownik – Pani Agata Pałka.