KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. Z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Babicach reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z poszczególnych ustaw regulujących pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; wypełnienia warunków umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a kontrahentami, oraz w celach określonych w treści zgody.
4. Dane osobowe będą przekazywane: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach, m.in. dostawcom systemów informatycznych i usług IT operatorom pocztowym; bankom w zakresie realizacji płatności;
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach ma prawo pozyskiwać dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na mocy przepisów prawa do udzielania takich informacji na żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; dane mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

Marta Musiał
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Agata Pałka
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Babicach